تبلیغات
شعر شعر - دنیاکه دنیانیست...
 

دنیاکه دنیانیست...

نویسنده: محمد امیری

 

بنام اونیکه دوسش داری

درود به تمامی انسانهای روی کره زمین

درود به تمام شاعران ایران زمین

درودبه تمام بزرگان خراسان پهناور

درود به تمام تربتیهای باحال


یه کارقدیمی

انگارمن دیوارچین غصه هایم

پیغمبردین مبین غصه هایم

ازدشت سبزسینه ام هی خارروئید

دستی نیامدبروجین غصه هایم

هرشب سواری میکنم بااسب گریه

وقتی که آمادست زین غصه هایم

"مردان مریخی وزنهای ونوسی"

یاری نمانده درزمین غصه هایم

اندوه و بغض و کینه و افسوس و ایکاش

باید بپوسم دراوین غصه هایم؟

...

یک روز می آید که من هم شادباشم

غش غش بخندد "چاپلین" غصه هایم


تربت حیدریه

انجمن شعرباران بزودی سرپا میشه مکانش رودرآینده بسیاربسیارنزدیک اعلام می کنم

انجمن شعرقطب-شنبه شبها-شنبه هرهفته خیابان قائم مسجدقائم طبقه سوم به مدیریت استادنجف زاده

به اونیکه دوسش داری می سپارمت

یاعلی

 

() نظرات